Jak vybrat správný typ kompresních punčoch Relaxsan

on-line prodej zdravotních potřeb - Jak vybrat správný typ kompresních punčoch Relaxsan - Dvort   

  Pro snazší orientaci jsme pro vás připravili následující přehled:

Klasifikace kompresních punčoch Relaxsan

Kompresní punčochy můžeme dělit podle různých kritérií.

A.

Hlavním kritériem je účel, pro který mají být používány.

V zásadě jde o dva následující účely :

1. Prevence  2. Terapie

  

1.V prvém případě hovoříme o kompresních punčochách preventivních

 

Účelem používání preventivních kompresních punčoch Relaxsan je, zjednodušeně řečeno to, aby nohy byly v pohodě.

Tato skupina  preventivních punčoch se dále dělí podle stupně komprese na několik podskupin.

Nejčastěji používané komprese jsou

Komprese ve výši hlezna 12-17 mmHg* – 70 Denier Lehká komprese

Výrobky s kompresí 70 den jsou určené pro lehké cirkulační obtíže, při tendenci ke křečovým žilám dolních končetin, pro těhotné ženy

Komprese ve výši hlezna 18-22 mmHg* –140 Denier Mírná  komprese

Výrobky s kompresí 140 den jsou vhodné při  lehké  chronické žilní nedostatečnosti, při křečových žilách, pro těhotné ženy k podpoře krevního oběhu dolních končetin a k odstranění hypostázy.

*Udávaná komprese se rozumí ve výši hlezna a snižuje se postupně do třísla, 70% na bérci, 40% na stehně, což zaručuje správnou a dobrou krevní cirkulaci

 

2. Druhým velmi důležitým účelem používání kompresních punčoch je léčba, terapie

I tyto terapeutické (léčebné) kompresní punčochy s odstupňovanou kompresí Relaxsan jsou dále děleny do kompresních tříd (podle evropské normy), v závislosti na kompresní síle ve výši hlezna potřebné pro daný stav, který má být léčen.

V naprosto převažující většině případů se používají výrobky

kompresní třídy 2: 23-32 mmHg*  Střední komprese.

Punčochy jsou indikovány při lehké chronické žilní insuficienci, tromboflebitidě (povrchové trombóze) s otokem i bez, po skleroterapii, po selektivní ambulantní léčbě varixů a strippingu křečových žil, v těhotenství, k profylaxi trombózy a embolie

a mohou být a jsou předepisovány na poukaz specializovanými lékaři, v ČR jsou hrazeny do výše dané zákonem ze zdravotního pojištění.

Punčochy vyšší komprese jsou používány jen velmi zřídka na základě indikace odborného lékaře.

*Udávaná komprese se rozumí ve výši hlezna a snižuje se postupně do třísla, 70% na bérci, 40% na stehně, což zaručuje správnou a dobrou krevní cirkulaci

 

Antiembolické punčochy Relaxsan

mají kompresi ve výši hlezna 18-23 mmHg*

a jsou speciálně navrženy pro tromboembolickou profylaxi a pro klinické a nemocniční použití před, během a po chirurgickém zákroku.  Zabraňují  riziku tromboembolie a mají vynikající účinnost, protože vyvíjejí stupňovitou kompresi na dolní končetiny  a nejsou příliš těsné nad kotníkem

 

B.

Dělení podle délky punčoch  a použitých materiálů :

V obou skupinách, tedy jak v punčochách preventivních tak i léčebných, si lze vybírat podle délky provedení -  punčochy podkolenní, stehenní, punčochové kalhoty, zvláštní skupinku pak tvoří punčochové kalhoty těhotenské.  Liší se i materiály, ze kterých jsou punčochy vyrobeny - např. je použita bavlna, mikrovlákno nebo stříbrné vlákno.

 

C.

Speciální skupinou kompresních  punčoch jsou pak tzv. volnočasové kompresní podkolenky :

Sportovní podkolenky s medicínsky správnou odstupňovanou kompresí Relaxsan,

které jsou vhodné celoročně pro všechny druhy sportů a zejména doporučeny u těch jedinců, kteří sportují, ale mají přitom onemocnění cévního systému dolních končetin, trpí žilní nedostatečností. Jako jediné sportovní podkolenky na trhu mají medicínsky správnou odstupňovanou kompresi a nesou označení CE coby zdravotnický prostředek tř. I.

Cestovní podkolenky s medicínsky správnou odstupňovanou kompresí Relaxsan

jsou bavlněné podkolenky s odstupňovanou kompresí (2.kompr. třida), určené k prevenci tromboembolických komplikací – tzv. economy class syndromu při dlouhých letech, ale také třeba při dlouhých cestách autem, autobusem, k léčbě lehké chronické žilní nedostatečnosti, křečových žil a otoků.

Cestovní bavlněné podkolenky jsou zároveň vhodné díky své odstupňované kompresi pro všechny jedince, kteří často a dlouho sedí, ať už na cestách nebo v práci a pod.

 

Všechny výrobky Relaxsan mají trhu mají medicínsky správnou odstupňovanou kompresi   a nesou označení CE coby zdravotnický prostředek tř. I.

 

 

Doporučení:

Doporučujeme navlékat punčochy ráno, ještě předtím než vstanete.

Před navlékáním punčoch sejměte prstýnky, šperky nebo jiné ostré předměty z vašich rukou.

 

Jak správně punčochy navlékat:

1. Opatrně srolujte punčochy od jejich horní části až po nohu

2. Umístěte správně špičku a patu punčochy na chodidlo.

3. Zvolna, opatrně a nenásilně natahujte punčochu od kotníku až ke kolenu.

4. Upravte a vyrovnejte nerovnosti a záhyby na lýtku

5. Opatrně natáhněte punčochu až ke tříslu, pak natáhněte oblast sedu (u punčochových kalhot)

Pouze u těhotenských výrobků:

Navlékněte oblast sedu a síťovanou část opatrně urovnejte v oblasti břicha. Nastavte vyhovující délku nastavitelného pásu a zajistěte knoflíkem.

 

Kontraindikace  - nedoporučení :

Používání punčoch se nedoporučuje

během nočního spánku, protože žilní oběh je dostatečně podporován vodorovnou polohou

u osob, které trpí závažnou arteriální poruchou,

po prodělané závažné hluboké žilní trombóze či při okluzích periferních tepen

u osob postižených dermatózami se sekrecí

 

Poznámka: jsem se vědom mnoha zjednodušení, kterých jsem se v textu úmyslně dopustil; smyslem textu je  pomoci laickému zákazníkovi se zorientovat  při výběru pro něj vhodných punčoch, nikoliv podrobný výčet všech jednotlivostí. J.V.