ZÁSILKOVÝ VÝDEJ zdrav.prostředků

Zásilkový výdej podle zákona o zdravotnických prostředcích

Od 1.dubna 2015 zavedla společnost DVORT spol. s r.o. zásilkový výdej zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz.

Tohoto dne vstoupil v platnost nový Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, kterým se mění podmínky výdeje a zásilkového výdeje zdravotnických prostředků. Zásilkový výdej v § 50 tohoto zákona specifikován následovně: Zásilkovým výdejem se rozumí výdej zdravotnického prostředku zásilkovým způsobem oproti poukazu. Zásilkový výdej může zajišťovat pouze výdejce, přičemž Výdejcem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba provozující lékárnu, výdejnu zdravotnických prostředků …. Zásilkový výdej je zakázán u zdravotnického prostředku uvedeného v § 46 odst. 2. 

Při zásilkovém výdeji zdravotnických prostředků  dbáme na dodržování pravidel správné distribuční praxe tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost či snížena účinnost vydaného zdravotnického prostředku.

A. Zásilkový výdej lze realizovat těmito dvěma možnostmi :

1. Zásilkový výdej prostřednictvím e-shopu

Pacientovi je lékařem předepsán zdravotnický prostředek na poukaz. Pacient navštíví e-shop výdejce - v našem případě www.dvort.cz -  a zde si objedná příslušný zdravotnický prostředek zásilkovým způsobem. V rámci objednávky uvede doručovací adresu (tou může být jak adresa trvalého bydliště, tak jakákoli jiná adresa). Pacient odešle poukaz výdejci.

Pacient může využít naší informační službu:

telefonní číslo 224946540 pondělí až pátek od 10.00 do 12.00,

nebo e-mailovou adresu: info@dvort.cz

Prostřednictvím této informační služby obdrží od kvalifikované osoby – farmaceutického asistenta informace nezbytné pro správné a bezpečné používání a základní údržbu vydávaného zdravotnického prostředku.

Výdejce pacientovi co nejrychleji doručí zdravotnický prostředek na zvolenou adresu. V souladu s § 51 výše uvedeného zákona bude zásilka odeslána objednateli nejdéle ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky.

V případě že nebude možné tuto lhůtu dodržet, bude o tom objednatel informován dříve, než si zdravotnický prostředek závazně objedná.

Nabídka zdravotnických prostředků firmy DVORT, které je možné objednat prostřednictvím zásilkového výdeje včetně jejich cen (úhrady pojišťovny a doplatku) a nákladů spojených se zásilkovým výdejem je dostupná na těchto internetových stránkách v sekci Informace / Zásilkový výdej ZP a také na stránkách www.dvort-medical.cz

Nabídka ostatních zdravotnických prostředků skupin 1,2,3,4,6,8,10,11,12,13,15 a 16,  které je možno objednat prostřednictvím zásilkového výdeje včetně jejich cen (úhrady pojišťovny a event. doplatku) je dostupná zde : seznam výrobků.pdf

2. Zásilkový výdej prostřednictvím odběrného místa

Pacientovi je lékařem předepsán zdravotnický prostředek na poukaz. Pacient navštíví odběrné místo (adresy odběrných míst najdete níže), kde předá poukaz pracovníkovi odběrného místa. Společně s poukazem vyplní „Prohlášení pacienta o výběru osoby výdejce a objednávku zásilkového výdeje“, ve kterém kromě identifikace zvoleného výdejce a předepsaného zdravotnického prostředku potvrdí svůj souhlas se zasláním příslušného zdravotnického prostředek na adresu odběrného místa.
Výdejce pacientovi co nejrychleji, v ideálním případě ihned, doručí zdravotnický prostředek na adresu odběrného místa.

Pacient může využít naší informační službu:

telefonní číslo 224946540 pondělí až pátek od 10.00 do 12.00,

nebo e-mailovou adresu: info@dvort.cz

Prostřednictvím této informační služby obdrží od kvalifikované osoby – farmaceutického asistenta informace nezbytné pro správné a bezpečné používání a základní údržbu vydávaného zdravotnického prostředku.

 

B. Náklady spojené se zásilkovým výdejem:

dopravné GLS: 85,-
dobírečné: 30,-
osobní odběr na odběrném místě:  zdarma

C. Reklamace:

 V případě reklamace zdravotnického prostředku má objednatel možnost vrátit ho na odběrném místě.

D. Odběrná místa:

Zdravotní potřeby DVORT Praha 1, Spálená 12   otevřeno po – pá 9.00 – 18.00
Zdravotní potřeby DVORT Hypermarket Globus Praha 5, Sárská 5 otevřeno po – ne 9.00 – 21.00
Zdravotní potřeby DVORT Praha 8, Mazurská 484 otevřeno po – čtvr 7,30 – 18.00 pá 7.30 – 16.00
Zdravotní potřeby DVORT Hypermarket Globus Praha 9 Čakovice, Kostelecká 823 otevřeno po – ne 9.00 – 21.00
 

Upozornění :

V souladu s § 1840 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na zásilkový výdej zdravotnických prostředků nevztahuje právo spotřebitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů dle § 1829 tohoto zákona, protože předmětem smlouvy je poskytování zdravotní péče.

Seznamte se s dokumentem Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů při zásilkovém výdeji zdravotnických prostředků zde https://www.dvort.cz/info-o-zpracovani-osob-udaju-pri-zasilk-vydeji-zp/

Dne 25.5.2018


www.dvort.cz