Volba správných kompresních punčoch při onemocnění i sportu

Jak zvolit správné kompresní punčochy při onemocnění žilního a lymfatického systému?

Jaké kompresní punčochy zvolit na sport?

Podle evropské normy UNI ENV 12718 jsou terapeutické kompresní punčochy rozděleny do tříd podle kompresní síly vyvíjené ve výši kotníku. V závislosti na diagnóze je pak zvolena jedna ze 3 různých kompresních tříd punčoch.

Třída 1 - 15-21 mmHg, označovaná také jako mírná komprese. Slouží k profylaxi žilního onemocnění u rizikových pacientů s pocitem únavy a tíhy nohou, výskytem křečových žil v těhotenství, trombózou a embolií.

Třída 2 - 23-32 mmHg je označována jako střední komprese.  Tato třída je v ČR hrazena zdravotními pojišťovnami a je indikována u  lehké chronické žilní nedostatečnosti, tromboflebitidy (povrchové trombózy) s otokem i bez, po skleroterapii, po selektivní ambulantní léčbě varixů a strippingu, křečových žil v těhotenství, jako profylaxe trombózy a embolie.

Třída 3 - 34-46 mmHg je silná komprese. Indikováno pro pokročilá stádia chronické žilní nedostatečnosti, po zhojení bércového vředu (profylaxe recidivy), posttraumatických otoků a reverzibilních lymfedémů.  

 

Naše sportovní podkolenky Relaxsan  splňují veškeré normy kladené na kompresní punčochy a jsou proto zdravotnickým prostředkem.

Většina sportovních podkolenek (možná dokonce všechny) na trhu nejsou zdravotnickými prostředky, protože mají odlišně odstupňovanou kompresi,vyšší kompresi na lýtku (některé typy) a NEJSOU  vyrobeny přesně tak, aby napomáhaly krevnímu oběhu. To je důvod, proč se ve skutečnosti žádné sportovní podkolenky neprodávají v lékárnách, ale obvykle ve sportovních obchodech.

Naším záměrem a konceptem bylo poskytnutí správného a účinného výrobku všem lidem, kteří  používají kompresní punčochy v každodenním životě,  protože trpí  žilní nedostatečností a potřebují kompresní punčochy také pro dobu, kdy sportují. Mohou si nyní užívat  sportu s medicínsky správnými kompresními sportovními podkolenkami.